Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ubytovací řád

Ubytovací, provozní řád střediska

UBYTOVACÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA ORLICE

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky  ( chatky, Ruskou chatu a chaty s kuchyňkami) v areálu Rekreačního střediska Orlice ( dále RS Orlice), jejímž provozovatelem je Ladislav Uhlíř, Klášterec nad Orlicí 34 , IČO:67307655.

 1. V prostoru RS Orlice se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné v budově s pavlačí vlevo od vjezdu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.

 

 1. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.

 

 1. Ubytovatel si v případě nutnosti/zásah vyšší moci/ vyhrazuje právo zrušit objednané služby.

 

 1. Doplatek za objednané služby (ubytování, stravování, případně další služby) je splatný v den nástupu – platba v hotovosti v CZK nebo platebními kartami Visa,Mastercard,Maestro). V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení finanční částky.

 

 1. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt mezi  14.00  a 18.00 hodinou. Hosté se nahlásí v Občerstvení,prokáže se OP či jiným cestovním dokladem (nahlásí údaje o všech osobách) a uhradí doplatek za pobyt.

 

 1.  Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 1000 hod (pokud není ubytovací jednotka následně obsazena dalšími hosty,je možné po dohodě dohodnout odjez v pozdějších hodinách), prostor pro stany a karavany nejpozději do 1200 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

 

 1. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.

 

 1. Host platí za ubytování předem. Při příjezdu se skládá kauce 500,- Kč za chatku, v případě předání neuklizené chatky se z kauce odečítá 200,- Kč/ malá chatka, 300,- Kč/ chata s kuchyňkou, 500,- Kč/ Ruská chata. Za zničení vybavení bude požadována náhrada – V případě úmyslného poškození výmalba chatky 1500,- Kč, rozbití okna či dveří 500,- Kč, poškození matrace 1000,- Kč atd.

 

 1. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, uzavřít vodní uzávěry, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky.

 

 1. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu provozovatele přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.

 

 1. Občané ubytovaní v RS Orlice jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech tomu vyčleněných. Jsou povinni dodržovat vyhlášky Obecního úřadu Klášterec nad Orlicí.

 

 1. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu střediska nikam ukládat.

 

 1. V době od 2200 hod do 700 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 100 do 700 hod.

 

 1. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

 

 1. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu RS Orlice mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele areálu RS Orlice.

 

 1. V celém areálu RS Orlice, včetně ubytovacích jednotek je zakázáno používat vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.

 

 1. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

 

 1. Při ztrátě klíče budeme požadovat zakoupení nové vložky nebo její fin. náhradu.

 

 1. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů. A není dovoleno vstupovat do ubytovacích jednotek s otevřeným ohněm – svíčky, cigarety, plynové vařiče apod.

 

 1. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.

 

 1. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky, trampolínu, apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, učitelky apod.). RS Orlice tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. RS Orlice nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

 

 1. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu střediska provozují hosté na vlastní nebezpečí. RS Orlice nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

 

 1. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (či jiném zvířeti) exkrementy.

 

 1. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovny. Za věci volně odložené jinde se neručí.

 

 1. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

 

 1. Provozní řád RS Orlice je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu a ubytovacích jednotek. Každá osoba, která poruší Provozní řád RS Orlice, bude z areálu vykázána bez náhrady.

 

 

Tento provozní řád RS Orlice platí od 1.5.2021

 
 


Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 12541
Měsíc: 1695
Den: 43