Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rezervační a stornovací podmínky

Rezervační a stornovací podmínky včetně covid storna

REZERVAČNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY 

1. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zákazník stornopoplatek ve výši: 

  • 20% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu,
  • 40% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu,
  • 70% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu
  • 100% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.

​2. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jenom v případě zvláště závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění) objednavatele (nutno doložit).

3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že bude pobyt zrušen ze strany ubytovatele.

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně (poštou, emailem). Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. je objednavatel povinnen tyto důvody doložit.

5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká Rekreačnímu středisku Orlice povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvláště závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp.její poměrné části) ubytovatel jí vrátí převodním příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení - tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli.

REZERVACE ZE STRANY REKREAČNÍHO STŘEDISKA ORLICE JE ZÁVAZNÁ AŽ PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY ZA POBYT ve výši 50% účtované ceny za pobyt.

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést telefonicky na telefonu 601 570 811.

Pro objednání pobytu využijte náš email: rsorlice@seznam.cz

Při rezervaci, prosíme, uvádějte své jméno, adresu a kontakt (telefon, email), na který si přejete být informováni o stavu Vaší rezervace, dále požadovaný termín ubytování, druh ubytování a případně další požadované služby. 

Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

Jakmile bude vaše rezervace oboustranně potvrzena, zašleme vám na uvedený kontakt e-mail potvrzení s požadavkem na úhradu zálohy. Doba splatnosti je 10 dnů. Záloha může být uhrazena pouze bankovním převodem ve výši 50% z ceny pobytu.

Fakturační údaje naleznete v potvrzení rezervace. 

Zbylou část úhrady za pobyt můžete uhradit v den nástupu pobytu v hotovosti nebo platbu kartou. 

STORNO PODMÍNKY COVID - 19

Rezervované ubytování je možné zrušit z důvodů Covid-19 s vrácením plné částky zaplacené zálohy na pobyt a to nejdéle poslední den před začátkem pobytu. Vyskytnout se mohou tyto tři případy:

1. Provoz střediska je z důvodů Covid-19 uzavřen.A to buď zcela, nebo z části a to konkrétně pro rezervovaný typ ubytování.

2. Zákazník se dostal do karantény z důvodu Covid-19. V tomto případě je třeba, aby zákazník neprodleně kontaktoval naši recepci a situaci aktivně řešil. Podkladem a podmínkou pro vrácení zaplacené zálohy je potvrzení "nařízení o karanténě" (vydává příslušná KHS).

3. Zákazník je Covid-19 pozitivní. V tomto případě je také třeba, aby nás zákazník neprodleně kontaktoval a situaci aktivně řešil. Podkladem a podmínkou pro vrácení zaplacené zálohy je potvrzení o nákaze (vydává laboratoř či instituce, kde byl test proveden).

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.5.2021.

 
 


Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 12541
Měsíc: 1695
Den: 43