Pro malý zájem je zrušena akce Klášterecký chlapák.